English
 
  Bản tin 2008
 
Bản tin năm 2008
 
Số
 
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Vấn đề Định chủ đề đối với ngành biên mục học hiện nay. – NGUYỄN MINH HIỆP
Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ thư viện phụ trách công tác thiết lập Tiêu đề đề mục trong các thư viện. – LÊ NGỌC OÁNH
Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng Tiêu đề đề mục. – LƯƠNG MINH HÒA – BÙI THỊ MỸ DUYÊN
Góp ý về biên soạn Tiêu đề đế mục “Việt Nam – Các ngôn ngữ”. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Đề xuất ứng dụng Bộ Tiêu đề đề mục FAST trong việc Định chủ đề tài liệu thư viện – THÁI THỊ THANH THỦY
Tiêu đề MeSH tại Thư viện ĐH Y-Dược TP. HCM. – BS. TRẦN THANH XUÂN
Góp ý về kế hoạch biên soạn Khung Tiêu đề đề mục Tiếng Việt. – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Tin sinh hoạt
Hội nghị Chủ tịch IFLA lần 2 và du khảo tại Đức, 17-23/02/ 2008
Hội thảo quốc tế “DDC sử dụng và định hướng phát triển”, Cần Thơ, 13-15/3/2008
Hội nghị thành lập Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Cao nguyên, Kontum, 25/3/2008
Khóa tập huấn Định chủ đề mở đầu chương trình hoạt động của VILASAL về Subject Headings, TP. HCM, 14-19/4/2008
Thuyết trình “Cán bộ thư viện trong môi trường thư viện chuyển đổi” – TS. Varaprasad, - TP. HCM 21/4/2008