English
 
  Bản tin 2010
 
Bản tin năm 2010
 
Số
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Tư duy công nghệ mới – BAN BIÊN TẬP
Chuyên đề
Điều cơ bản nhất trong việc hoạch định chính sách đối với thư viện Việt Nam là phân loại lại loại hình thư viện . – VILASAL
Thư viện trường học, SOS. – LÊ NGỌC OÁNH
Quy tắc biên mục RDA đã ra đời đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục – NGUYỄN MINH HIỆP
Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì LCC – NGUYỄN XUÂN HÒA
Sơ lược về OAI-PMH – LẠI TRẦN THANH SƠN và VŨ NGUYÊN ANH
Phi tập trung hóa hoạt động thông tin-thư viện và chia sẻ tài nguyên thông tin ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Có một niềm tin (Tản văn của sinh viên thư viện) – NGUYỄN MINH SƠN, NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ, TRẦN THỊ THU HIỀN, TRẦN THỊ VÂN, TRẦN THỊ NHUNG, HOÀNG THỊ LIỄU
Tin sinh hoạt
Hội thảo VILASAL “Một tầm nhìn về Thư viện Đại học và Nghiên cứu trong môi trường số”, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 27/8/2010 và Tham quan Thư viện Đại học An Giang 28/8/2010
Khóa tập huấn “Truy cập thông tin theo chủ đề - Subject Access to Information”, Trường ĐH Sài Gòn 28-30/9/2010
Giới thiệu sách “Thực hành phân loại DDC và LCC