English
 
  Bản tin 2011
 
Bản tin năm 2011
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

        

Xây dựng Learning Commons – BAN BIÊN TẬP
Chuyên đề
Xu hướng xây dựng không gian học tập chung (Learning Commons) – NGUYỄN MINH HIỆP
Mô hình không gian học tập chung hiện nay – SUSAN McMULLEN
Sinh viên khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn với môn học "Dịch vụ tham khảo" – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Cập nhật thông tin cho việc biên soạn tiêu đề đề mục "Việt Nam - Các ngôn ngữ" – VƯƠNG TOÀN
Xây dựng văn hóa đọc - Tại sao lại không đơn giản bắt đầu từ một giờ sinh hoạt thư viện? – NGUYỄN TẤN THANH TRÚC
Web 2.0 và thư viện cộng đồng – NGUYỄN CÔNG HÀ
Sử dụng tài liệu nội sinh tại thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Phòng Tham khảo TV ĐH. KHTN
Chia sẻ một số ứng dụng công nghệ vào hoạt động thư viện – HOÀNG NGỌC TUẤN
Truy cập tài nguyên điện tử thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - Phòng Tham khảo TV ĐH. KHTN
Hoài nghi đến tin tưởng mãnh liệt !!! – Tản văn của Tân sinh viên Thư viện 2011-2016
Tin sinh hoạt
Hội thảo "Góp ý dự thảo luật thư viện" - ĐH. Khoa học Tự nhiên, 31/08/2011
Hội thảo "Triển khai thư viện số trong các trường Đại học và Cao đẳng" - Trường CĐ. Sư phạm Huế, 23/09/2011
Hội thảo "Dịch vụ thông tin và chia sẻ tài nguyên số" – Trường ĐH. HUTECH, 04/11/2011