English
 
  Bản tin 2012
 
Bản tin năm 2012
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

        

Cách mạng hóa quan niệm về thư viện – BAN BIÊN TẬP
Chuyên đề
Những năm tháng đầu tiên của người tiên phong – THƯ VIỆN CAO HỌC
Giảng dạy LCC – NGUYỄN MINH HIỆP
Sinh viên ngành thư viện-thông tin trường ĐH Sài Gòn với môn học “Dịch vụ tham khảo” – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Marketing dịch vụ thông tin trong trường đại học – PHAN THỊ THU NGA
Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin – VƯƠNG TOÀN
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin của thư viện trường đại học địa phương – TÔN QUANG ĐĂNG
Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học – NGUYỄN TẤN THANH TRÚC
Tài liệu nội sinh – HOÀNG THÚY LIỄU
Vận dụng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 vào quản lý thư viện – HOÀNG NGỌC TUẤN
Vai trò thư viện số trong việc đáp ứng dịch vụ thông tin tại Thư viện ĐH Nha Trang – VŨ XUÂN QUỲ
Các giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm thông tin-thư viện phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên-Huế - HỨA VĂN THÀNH
Giải pháp dạy và học Tiếng Anh toàn diện với dịch vụ tốt nhất – NGUYỄN XUÂN SÁNG
Thư viện ký
Đi Bắc
Đi Mỹ