English
Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 4627 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài...
Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,… bởi Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn gồm các nhà khoa học nổi tiếng như GS. Lê Văn Thới, Nguyễn Văn Dương, ...
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Tập huấn “Sử dụng quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên ấn bản RDA tiếng Việt” ...
Chính quyền Báo chí
Đại học Bộ máy tra cứu
Thư viện Hội Thư viện
Từ khóa Tiêu đề
Nhập TỪ KHOÁ trong TIÊU ĐỀ: Tác giả, Nhan đề, Đề mục hay Tất cả
Mục lục trực tuyến của Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể truy cập tất cả tài liệu hiện có tại Thư viện thành viên ĐHQG-HCM.
Xem thêm