Tiếng Việt
  NATURAL SCIENCES LIBRARY DATABASE Z39.50
Tìm kiếm cơ bản
Sách
Tạp chí
Luận văn
Công trình nghiên cứu
Hội nghị - Báo cáo
Tài liệu multimedia
  Tra cứu OPAC Tìm kiếm cơ bản
 
   
  Đơn vị  
  Từ khóa  
  Tiêu đề  
         
   
HƯỚNG DẪN
1. Chọn tiêu đề, bao gồm: Đề mục, Nhan đề, Tác giả hoặc Tất cả (Nếu không muốn chọn tiêu đề nào).
  Ví dụ: Chọn tiêu đề là Đề mục
2. Nhập từ khóa cần tìm
  Ví dụ: Nhập từ khóa là Hồ Chí Minh
3. Nhấn nút Tìm kiếm để tìm
4. Dò tìm trong danh sách Tiêu đề.
 
5. Chọn tiêu đề cần xem
  Ví dụ: Chọn tiêu đề là Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
6. Dò tìm tài liệu trong danh sách tài liệu.
 
7. Chọn tài liệu
  Ví dụ: Chọn tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta/ Triệu Quang Tiến
8. Chọn những yêu cầu cụ thể: Xem chi tiết, Marc, Dublin Core, xuất bản theo MarcXml hoặc Marc(ISO2709).