Tiếng Việt
Để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04 & Ngày sách và bản quyền thế giới 23/04, phát huy các giá trị tích cực và nhân văn của Ngày sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời, phát huy hiệu quả của hệ của hệ thống thư viện ...
Ngày 26 tháng 03 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tổ chức Tập huấn “Kỹ năng tập huấn kiến thức thông tin trong Thư viện”. Tập huấn đã quy tụ 116 học viên ...
Ngày 16 tháng 3 năm 2019, Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức “Hội nghị cán bộ Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia TP. HCM” với nội dung ”Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các thư viện trong hệ thống”...
Government Newspapers
University Search engine
Library Library Associations
Keyword Heading
Type in keyword in heading: Subject, Title, Author or All heading
Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 3189 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay ...
More