Cổng thông tin

Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIẾT NAM 21/4, NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI 23/4

Từ ngày 19 đến 21 tháng 04 năm 2022, thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4...xem thêm

Bộ sưu tập giáo trình điện tử

Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường.

Xem tại đây

Đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu ScopusScopus là cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt được tập hợp từ những trích dẫn tham khảo của các chuyên gia độc lập thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau. ....xem thêm
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIẾT NAM 21/4, NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI 23/4

Từ ngày 19 đến 21 tháng 04 năm 2022, thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4...xem thêm

Đăng ký sử dụng thư viện

Sinh viên muốn sử dụng Thư viện vui lòng điền đầy đủ thông tin và trả lời 20 câu hỏi....Xem thêm

Đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu trực tuyến

CSDL điện tử là dịch vụ cung cấp mã số để truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu điện tử...Xem thêm

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ :

Gồm nhiều đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường...xem thêm

Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Hỗ trợ và phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong thời gian học trực tuyến...xem thêm
Bộ sưu tập Danh từ khoa học trước năm 1975Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,…. Các tài liệu trên được viết và tu chỉnh từ năm 1961 đến năm 1974... xem thêm

Đăng ký sử dụng bộ sưu tập số -- Dành cho Cán bộ - Giảng viên

Cán bộ - Giảng viên muốn sử dụng bộ sưu tập số vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký... xem thêm