Cổng thông tin

Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu ScopusScopus là cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt được tập hợp từ những trích dẫn tham khảo của các chuyên gia độc lập thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau. ....xem thêm

Đăng ký sử dụng thư viện dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

Quý bạn đọc muốn sử dụng Thư viện vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

Thẻ thư viện được cấp quyền sử dụng Thư viện trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên.xem thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng sau khi tiêm chủng AZD1222 ở người Việt Nam trường thành trong nửa đầu năm 2021

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của Vaccine phòng ngừa virus Sar-Cov 2 ở người trưởng thành tại Việt Nam, bài nghiên cứu thuộc về nhóm nghiên cứu Khoa Y Sinh, trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM. xem thêm

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Các khóa học hỗ trợ công nghệ đám mây của OracleOracle tạo ra một hệ thống các bài giảng hỗ trợ cho việc học tập và trang bị những thông tin công nghệ đám mây mới. Người học có thể tiếp cận với rất nhiều khóa học ..xem thêm
Đăng ký sử dụng thư viện

Sinh viên muốn sử dụng Thư viện vui lòng điền đầy đủ thông tin và trả lời 20 câu hỏi....Xem thêm

Đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu trực tuyến

CSDL điện tử là dịch vụ cung cấp mã số để truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu điện tử...Xem thêm

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ :

Gồm nhiều đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường...xem thêm

Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Hỗ trợ và phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong thời gian học trực tuyến...xem thêm
Bộ sưu tập Danh từ khoa học trước năm 1975Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,…. Các tài liệu trên được viết và tu chỉnh từ năm 1961 đến năm 1974... xem thêm

Đăng ký sử dụng bộ sưu tập số -- Dành cho Cán bộ - Giảng viên

Cán bộ - Giảng viên muốn sử dụng bộ sưu tập số vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký... xem thêm